Jak dávkovým způsobem přejmenovat soubory pomocí nástroje Automator v OS X

Často při správě sbírek souborů v nástroji Finder OS X můžete zjistit, že poskytnutí souborů jedinečným nebo vzorovaným názvem může pomoci ve vaší organizaci. Například pokud máte sadu obrazových souborů, může to rychle pomoci k přidání data nebo sekvenčního čísla do názvu souboru; k tomu ručně může chvíli trvat.

Jinak můžete rychle přidat časové razítko nebo jiný podobný atribut názvu souboru, aniž byste museli ručně upravovat název. Jako příklad toho, pokud použijete funkci komprese OS X (k dispozici po klepnutí pravým tlačítkem myši na výběr souborů) pro vytvoření archivu ZIP, komprimovaný soubor se jednoduše nazve "archive.zip" a lze ho snadno zaměňovat další archivy, které byste mohli spravovat; nicméně, můžete to překonat tím, že můžete rychle změnit název archivu na "Archive-DATE.zip".

V operačním systému OS X můžete nastavit rutinní dávkové přejmenování souborů pomocí programu Apple Automator, kde můžete vytvořit plug-in služby, který vám nabídne možnosti změnit názvy na sbírky souborů.

 1. Vytvořte nový pracovní postup služby

  Otevřete nástroj Automator a vytvořte nový soubor pracovního postupu (stiskněte příkaz Command-N nebo v nabídce Soubor vyberte příkaz Nový). Poté z nabídky dostupných typů pracovních postupů vyberte možnost Služba (tato možnost bude vypadat jako rychlost).

 2. Upravte servisní vstupy

  Služby pracují s položkami, které přenášíte do pracovního postupu, což mohou být obrázky, zvukové soubory nebo dokonce vybraný text. V tomto případě chceme upravit všechny soubory a složky, takže z první rozbalovací nabídky v horní části pracovního postupu vyberte "soubory nebo složky" a v druhé nabídce zvolte Finder. Tato druhá možnost zajistí, že pracovní postup bude fungovat pouze na souborech a složkách z Finderu a nebude dostupný v jiných aplikacích. V případě potřeby můžete nastavit pracovní postup tak, aby fungoval pouze v PDF nebo jiném typu dokumentu, podle vašich potřeb.

 3. Přidejte akci pro přejmenování souboru

  Dalším krokem je přidání akce, která přejmenuje všechny soubory předané do pracovního postupu, přetáhněte do okna pracovních postupů položku Přejmenovat položky vyhledávače z knihovny akcí (vlevo pod oknem v kategorii Files & Folders). Když to uděláte, Automator vydá upozornění, že tato akce změní existující soubory a poskytne vám možnost přidat akci, abyste nejprve zkopírovali soubory namísto jejich změny. V tomto okamžiku klikněte na tlačítko Nepřidávat a uvidíte, že akce přejmenování bude k dispozici v pracovním postupu s několika možnostmi.

 4. Upravte schéma pojmenování

  Nyní můžete upravit novou akci podle vašich preferencí. Pomocí nabídky v levé horní části akce můžete zvolit přidání data nebo času k názvu (výchozí akci) nebo připojit text, změnit případ názvu, přidat postupné číslování, nahradit text nebo jednoduše přejmenujte jednu položku. Ve spodní části pracovního postupu se zobrazí příklad názvu, který vaše nastavení vytvoří.

 5. Přidejte další akce pro přejmenování souborů

  Jediná instance akce pro pojmenování souborů změní pouze jeden aspekt názvu souboru, takže můžete provést několik úprav přidáním postupně více přejmenování. Například pokud chcete připojit datum a čas k názvu souboru, budete potřebovat dvě akce pro přejmenování. První doplní datum a druhá přidá čas.

 6. Uložte pracovní postup

  Po dokončení pracovního postupu bude uložení automaticky umístěno do složky / username / Library / Services /, které bude k dispozici prostřednictvím kontextového menu OS X. Nyní, když přejdete do vyhledávače, můžete vybrat skupinu souborů nebo složek a poté je kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat pracovní postup z podmenu Služby v kontextovém menu.

Tímto způsobem můžete pomocí aplikace Automator vytvořit pro vaše soubory jednu nebo několik přejmenovacích služeb, ale můžete také použít jeden z několika nástrojů přejmenování, které jsou dostupné pro OS X:

 • Lepší vyhledávač přejmenovat
 • Dávkový soubor přejmenovat
 • Renamer


 

Zanechte Svůj Komentář